• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: wtorek, 2 marzec 2021 imieniny: Heleny, Halszki, Pawla

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


RSS

O Stowarzyszeniu w kilku słowach

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” powstało  w 2008 roku w celu realizacji lokalnej strategii rozwoju. Ocenie obejmuje teren 11 Gmin tj. gminy: Żabia Wola, Mszczonów, Nadarzyn, Grodzisk Maz., Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów,  Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. Misją LGD „Ziemia Chełmońskiego” oprócz integracji społeczności lokalnej jest obrazochrona dziedzictwa kulturowego i bogactwa przyrodniczego, rozwój gospodarki, kultury, sportu i rekreacji oraz szeroko pojętej edukacji na terenach wiejskich. Stowarzyszenie zajmuje się umożliwianiem pozyskiwania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez mieszkańców Gmin należących do Stowarzyszenia, przeprowadzając nabory wniosków. Ponadto zajmuje się organizacją imprez środowiskowych takich, jak „Dzień szarlotki”, konkursów, spotkań aktywizujących z mieszkańcami, co kwartał wydaje „Biuletyn Ziemi Chełmońskiego” oraz aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych we wszystkich gminach należących do LGD.

 

LGD „Ziemia Chełmońskiego” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania;
2. wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju;
3. odnowę i rozwój wsi;
4. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
5. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
6. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR;
7. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
8. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej;
9. wdrażanie projektów współpracy.
10. Nawiązywanie kontaktów z innymi podobnymi społecznie i gospodarczo organizacjami działającymi w tym systemie w Państwach Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń w stosowaniu urozmaiconych form działania LGD

 

 

ico Rozporzadzenie z dnia 23 maja 2008r Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013r.

ico Rozporzadzenie z dnia 23 maja 2008r Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego PROW na lata 2007-2013r.

ico Rozporzadzenie z dnia 31 lipiec 2009r Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego PROW na lata 2007-2013r.

ico Rozporzadzenie z dnia 12 sierpnia 2010r Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego PROW na lata 2007-2013r.

ico Rozporzadzenie z dnia 9 marca 2012r Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów isposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013r.

 

ico Zestawienie rzeczowo finansowe za 2009r.

ico Zestawienie rzeczowo-finansowe 2010

ico Szczegołowy opis zadań I półrocze 2011

ico Szczegółowy opis zadań na II półrocze 2011

ico Szczegółowy opis zadań na I półrocze 2012

 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY