• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: czwartek, 15 kwiecień 2021 imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


 

Program Leader  jest inicjatywą oddolną w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w budowanie nowej strategii.

 

Przyjdź z  propozycjami w  zakresie

 • - pomysłów na tworzenie miejsc pracy
 • - rozwój  własnej  firmy
 • - małej infrastruktury
 • - sposobów aktywizacji mieszkańców
 • - szeroko pojętej innowacyjności

 

Spotkania organizowane są:

 

- w dniu 17 lutego o godz. 17:00 w Domu kultury w Żabiej Woli (ul. Warszawska 27)                           - dla mieszkańców Gminy Żabia Wola, Mszczonów i Radziejowic

 

- w dniu 24 lutego o godz. 17:00 w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Teresinie (ul.Zielona 20)- dla mieszkańców Gminy Teresin, Jaktorów i Baranów

 

- w dniu 3 marca o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochaczew                                 (ul. Warszawska 115)- dla mieszkańców Gminy Sochaczew, Nowa Sucha i Rybno


-w dniu 4 marca o godz. 17:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nadarzynie                   (ul. Mszczonowska 24) – dla mieszkańców Gminy Nadarzyn i Grodzisk Maz.

 

 


Swoje sugestie i pomysły można  przysyłać mailem   na adres mailowy -  biuro@ziemiachelmonskiego.pl

 

 

 

 


~~~~~~~ II ~~~~~~


W dniach 21-23 sierpnia 2014r. zorganizowany został wyjazd szkoleniowo -warsztatowy mający na celu głównie opracowanie, pod okiem eksperta p. Anny Mówińskiej, wstępnych propozycji  celów jakie mają znaleźć się w nowej strategii na lata 2014-2020 w oparciu o założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również opracowanie strategii funkcjonowania Stowarzyszenia w przyszłości. Uczestnicy wyjazdu wypracowali następujące założenia, począwszy od najważniejszego:

1)      rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, np. plac zabaw w Słubicy, świetlica wiejska, ogródki, place zabaw, boisk, ścieżki edukacyjne, trasy nord- walkingu, bieżnia 400m

2)      zachowanie dziedzictwa lokalnego np. kościół w Skułach-odnowienie ołtarza, ścieżka dydaktyczna Doliną Mrownej, ścieżka dydaktyczna historyczna, dworek Józefa Chełmońskiego, cmentarz w Zimnicach- oczyszczenie, restauracja, obrzędy, kapele, uruchomienie starej kuźni, prace przy kościele w Kuklówce, promocja, wydawnictwa, tablice informacyjne aby połączyć cały teren Józefa Chełmońskiego, pamięć o osobach wykluczonych- artyści, rewitalizacja starych zabytków, dziedzictwo- stworzenie ładu architektonicznego, izba tradycji, skansen;

3)      Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR; np. wyjazd dla seniorów, organizacja imprez sportowych, turystycznych, klub sportowy dla dzieci, wyjazd dla kobiet z koła gospodyń wiejskich, festyn dla Izdebna itp.

4)      Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; np. browar, park rozrywki, park wodny- pod hasłem turystyka ekologiczna, spółdzielnia socjalna, lokale dla turystów- miejsca noclegowe, małe kiermasze;

5)      rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych" np. drogi, odwodnienie gruntów na terenie gminy

6)      rozwój produktów lokalnych np. wprowadzanie produktów bez certyfikacji, produkty lokalne –znak jakości

7)      podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy; np. szkolenia przewodników, szkolenia z przetwórstwa, szkolenia zawodowe dla osób 50+, 60+, szkolenia dla bezrobotnych, warsztaty rękodzielnicze, uniwersytet ludowy, szkolenia dla pracowników samorządów zajmujących się porządkiem architektonicznym

Z założenia program Leader  jest inicjatywą oddolną i przedstawione powyżej wnioski są głosem kilkunastu osób. Prace nadal trwają w związku z tym liczymy również na zaangażowanie wszystkich mieszkańców gmin które należą do naszego stowarzyszenia w tworzenie nowej strategii. Planujemy organizacje spotkań w terenie do udziału w których już zapraszamy. Zachęcamy również do przysyłania drogą mailową swoich propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości chcieliby Państwo realizować w oparciu o środku z Programu Leader. Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką dotyczącą potrzeb mieszkańców w zakresie np. powstawania małej infrastruktury, rynku pracy, osób wykluczonych, aktywizacji mieszkańców czy szeroko pojętej innowacyjności.

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY