• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: wtorek, 2 marzec 2021 imieniny: Heleny, Halszki, Pawla

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


1 czerwca 2011r o godz.15:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie dziennikarskim.
W konkursie złożono 16 prac z terenu 6 gmin: Mszczonowa, Żabiej Woli, Radziejowic, Grodziska Maz., Teresina i Baranowa.
Uroczystość rozpoczął Prezes stowarzyszenia Witold Czuksanow i jako doświadczony dziennikarz powiedział kilka słów do młodych dobrze zapowiadających się dziennikarzy. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Jendrych, członek Jury oceniającego pracę, przybliżając zebranym kryteria na podstawie których został wybrany zwycięzca konkursu i wyczytał osoby nagrodzone:

I miejsce - Wiktoria Rybarczyk    z Gimnazjum im.hr.Edwarda Krasińskiego w Radziejowicach


II miejsce- Karolina Jankowska z Gimnazjum w Osuchowie
II miejsce – Mateusz Łuszczyński ze Szkoły Podstawowej im.M.Chełmońskiego w Adamowiźnie
II miejsce – Iga Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Adamiwiźnie
II miejsce - Bartłomiej Siwek ze Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie


III miejsce – Aleksandra Ewa Malczyk z Gimnazjium Zespołu Szkół im.J.P. II w Baranowie
III miejsce- Paulina Płowik ze Szkoły Podstawowej im.J.P.II w Paprotni


Wyróżnienie specjalne - Aneta Obrączka z Publiczne Gimnazjium im.E.hr. Krasińskiego w Radziejowicach
Wyróżnienie specjalne - Aleksandra Konca z Gimnazjum w Józefinie
Wyróżnienie specjalne - Maciej Stąporek ze Szkoły Podstawowej w Książenicach


Wyróżnienie – Jakub Kozłowski, Aleksander Adamczyk z Zespółu Szkół Technicznych  i Licealnych w Grodzisku Maz.
Wyróżnienie- Marta Kazek ze Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie
Wyróżnienie- Jeremi Kowalski ze Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie
Wyróżnienie -Bernadeta Grzeczyńska z Gimnazjium w Radziejowicach
Wyróżnienie- Alicja Konca ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce
Wyróżnienie- Natalia Deska ze Szkoły Podstawowej  im.J.P.II w Paprotni

Nagrodami w konkursie były: aparaty Olympus, dyktafony, MP3 i dyplomy ufundowane przez nasze Stowarzyszenie, tablet ufundowany przez firmę PL Nieruchomości, oraz książki ufundowane przez Wydział Oświaty.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od przedstawicieli Gmin w których dzieci mieszkają.  

GALERIAKonkurs „Opowiedz o Ziemi Chełmońskiego”


1.Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości historii, walorów turystycznych, przyrodniczych, krajobrazowych, tradycji i twórczych działań mieszkańców terenów, które obejmuje swym zasięgiem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, a więc gmin : Baranów, Grodzisk Maz ( z wyłączeniem miasta Grodzisk Maz.), Mszczonów, Radziejowice, Teresin, Żabia Wola.

2.Na terenach naszych gmin mieszkają ludzie, którzy reprezentują rzadkie zawody, trudnią się niezwykłymi zajęciami, mają ciekawe osiągnięcia. Są powszechnie znani albo też wiedzą o nich tylko najbliżsi sąsiedzi. Niekiedy są samotnikami, trudno do nich dotrzeć. Warto i trzeba ich pokazać. Przechodzicie obok kapliczki, głazu lub drzewa. Popatrzcie na nie niepowszednim spojrzeniem. Może mają swoją historię, tajemnice, specyficzne piękno. OPISZCIE TO SWOIM TEKSTEM!
Chcemy pobudzić myślenie patriotyczno - lokalne służące budowie społeczeństwa obywatelskiego. Oczekujemy, że w pracach znajdą się także tematy dotyczące zasad współżycia społecznego, potępienie łamania prawa, zasad porządku, wandalizmu, pochwała zwalczania brudu i niechlujstwa, zacofania i przesądów, pochwała ładu moralnego i działań społecznych.
Celem konkursu jest także premiowanie posługiwania się piękną polszczyzną. Mamy nadzieje, że przyszli dziennikarze postawią w nim swoje pierwsze kroki. Być może spróbujecie się w formach literackich. ZACHĘCAMY DO UZIAŁU!

3.Uczestnictwo.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wyżej wymienionych gmin. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie w/w szkół mieszkający na terenie działania LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Zatem uczniowie uczęszczający do szkół poza tym terenem również mogą wziąć w nim udział. Nieprzekraczalny wiek – 19 lat.

4.Formy dziennikarskie.
Nagrodzone i wyróżnione będą prace wg następujących form dziennikarskich:
- reportaż- żywy opis zdarzeń i faktów aktualnych lub z przeszłości (społecznych, obyczajowych, przyrodniczych) w atrakcyjnej formie prasowej lub prezentacji multimedialnej.
- fotoreportaż- 4-6 zdjęć opatrzonych kilkuzdaniowym tekstem, tworzących jednorodny temat.
- wywiad- rozmowa z ciekawym człowiekiem na temat jego dorobku, zainteresowań, hobby, drogi życiowej.
- felieton- opis zdarzenia, zjawiska, osoby, lub instytucji; możliwyskecz sceniczny, humoreska dotyczące tematyki społecznej, obyczajowej.

5. Warunki techniczno- organizacyjne.
Objętość tekstów nie powinna przekraczać 2 stron znormalizowanegomaszynopisu (6o znaków w wierszu i 30 wierszy na stronie). Praca możebyć przesłana w formie elektronicznej na płycie CD lub w formiemaszynopisu- drukowanej. Należy podać imię i nazwisko, wiek , szkołę zadresem i klasą. Prace należy nadsyłać w kopercie (A5) na adres :Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” ul. Warszawska 24 96-321Żabia Wola, z dopiskiem „Konkurs dziennikarski” do 10 maja 2011r. Wkopercie powinno znaleźć się podpisane oświadczenie
„ Oświadczam, że zgadzam się na opublikowanie mojej pracy w mediach lubwydawnictwie bez roszczeń z tytułu honorariów autorskich”.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 25 maja br.
Uroczystość wręczania nagród – 1 czerwca 2011r.

6.Jury. Prace oceniać będzie jury w składzie:
- Przedstawiciel LGD
- Przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego
- Przedstawiciel grona pedagogicznego z naszego terenu lub Kuratorium - Dziennikarz mediów ogólnopolskich
- Dziennikarz prasy terenowej

7.Jury nagrodzi prace z każdego typu szkoły ( podstawowa, gimnazjalna,ponadgimnazjalna). Jednocześnie jury zastrzega sobie prawonieprzyznania którejś z nagród ze względów merytorycznych lub normalnych.

Komitet Organizacyjny

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY