• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: czwartek, 15 kwiecień 2021 imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


Nabór na wolne stanowiska

 

Zarząd LGD "Ziemia Chełmońskiego" ogłasza nabór na wolne stanowiska.

Termin składania aplikacji upływa 23 maja 2016 r. o godz 15.00.

 

Ogłoszenie o naborze: Koordynator ds. grantów

Ogłoszeni o naborze: Koordynator ds. wdrażania LSR oraz szkoleń.

Ogłoszenie o naborze: Specjalista ds. administracji i promocji LSR

 

LSR

 

W dniu 30.12.2015 roku LGD „Ziemia Chełmońskiego” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek wraz z wymaganymi załącznikami o Wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Strategii, Członkom Zarządu, Rady  LGD, Pracownikom Urzędów gmin, Mieszkańcom obszaru, którzy uczestniczyli w konsultacjach w poszczególnych jego etapach , a także przysyłali do biura swoje cenne uwagi oraz propozycje do LSR.

 

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

 

W dniu  14.XII.2015r. o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy w Teresinie przy ul. Zielonej 20 odbędzie się XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.

5. Wsparcie przygotowawcze - informacja o przyznaniu pomocy, spełnieniu warunków określonych przepisami prawa.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1 Zmiany Regulaminu Rady.

6.2 Zmiany Regulaminu Pracy Zarządu.

6.3 Zmiany Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.

6.4 Zmiany w składzie Rady:

a) przyjęcie rezygnacji,

b) uzupełnienia składu.

7. Przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad XIV Walnego Zebrania Członków.

 

Kolejne konsultacjie społeczne

 

W dniu 1 grudnia  w Sochaczewie oraz Grodzisku Mazowieckim odbyły się konsultacje podsumowująca efekty spotkań z mieszkańcami, które były przeprowadzone na terenie naszych Gmin.  Konsultacje dotyczące  tworzenia  LSR na lata 2014-2020 miały na celu  poznanie potrzeb mieszkańców,  pomysłów, stworzenia analizy SWOT, wskazania kierunków działań.  Wszystkie cenne uwagi posłużą do opracowania LSR na lata 2014-2020.

 

 

     

Od 8 października 2015r. na terenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” odbywały się  spotkania tematyczne dot. budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podczas spotkań w poszczególnych gminach: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Mszczonów, Nowa Sucha, Radziejowice, Rybno, Sochaczew, Teresin i Żabia Wola dokonywana była  diagnoza obszaru, analiza SWOT gdzie przedstawiciele z różnych sektorów tj. społeczny, gospodarczy, mieszkańcy i publiczny pracowali nad analizą poszczególnych elementów do nowej LSR oraz celami strategicznymi.

Poszczególne spotkania kończyły się zazwyczaj indywidualnymi konsultacjami osób zaangażowanych w LSR, które to już dziś wiedzą co chcą robić aby wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania dot. Tworzenia LSR na lata 2014-2020 finsowane są z

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

 


 

 

  Ankieta do pobrania:

 

Wersja PDFWersja WORD

 

Po wypełnieniu proszimy wysyłać na maila:
 

 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY